Cần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo định kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ là thực hiện quyền dân chủ, giám sát, đánh giá độ tín nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn, làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cán bộ...

Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta đã và đang tích cực thực hiện cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả tích cực: Thể chế hành chính Nhà nước được xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả; Thủ tục hành chính đã chuyển biến căn bản theo hướng công khai, hiện đại, đơn giản và thuận tiện; Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng cao; Đổi mới mạnh mẽ chế độ công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công; Thúc đẩy chuyển đổi số trong nền hành chính Nhà nước,... tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng, không thể thiếu của nền hành chính Nhà nước, là chủ thể quan trọng trong quá trình cải cách hành chính. Đội ngũ này có nhiệm vụ tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước. Cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước, của mỗi ngành, địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức đã có bước trưởng thành, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước.

Tuy vậy, vẫn không ít những cán bộ, công chức chưa ý thức được vinh dự, trách nhiệm của mình, chưa chăm lo công việc, thiếu sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vẫn có biểu hiện quan cách hoặc “bình chân như vại”, “ngồi nhầm chỗ”, “chờ trời, đợi nước”, lấy “an toàn là bạn” “thủ thế chờ thời”, hoặc kết bè, kéo cánh, tạo ra sức ỳ trong bộ máy, thậm chí thoái hóa, biến chất, thực hiện không đúng, vi phạm pháp luật,... trở thành những “con sâu” phá hoại, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Điều này vừa gây tâm lý ức chế, tiêu cực đối với doanh nghiệp, người dân, vừa tạo không khí căng thẳng trong chính các cơ quan, tổ chức. Đây là tín hiệu đáng báo động đối với nền hành chính công hiện đại, “của dân, do dân, vì dân”, đề cao giá trị dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Hiệu quả công việc chính là thước đo chính xác nhất ý thức, trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ. Chúng ta đang rất cần những con người năng động, sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ, vì nước, vì dân. Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ là thực hiện quyền dân chủ, giám sát, đánh giá độ tín nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn, làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cán bộ. Đây cũng là dịp để đánh giá hiệu quả công việc của các vị trí chủ chốt; đồng thời, một dịp “tự soi, tự sửa”, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải tổ chức cho phù hợp. Người tham gia bỏ phiếu thực sự là những người nắm được cơ bản tình hình, kết quả công việc của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Tránh tình trạng bỏ phiếu theo cảm tính, “theo đám đông”. Ví dụ, ở cấp cơ sở nên lấy phiếu tín nhiệm của Bí thư, Xóm trưởng, đại diện các ngành, đoàn thể, đại biểu Hội đồng nhân dân xã,... đối với các chức danh Thường vụ Đảng ủy, những người đứng đầu chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cấp xã. Cấp huyện nên lấy phiếu tín nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ các cơ sở, cấp trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với các chức danh Thường vụ Huyện ủy, những người đứng đầu chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị cấp huyện,...

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Một thành phần rất quan trọng là cần được lấy phiếu của chính cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở của cán bộ được lấy phiếu. Họ là những người hiểu rõ nhất lãnh đạo của mình. Việc lấy phiếu này sẽ giúp sự đánh giá chính xác hơn, chứ không chỉ là sự đánh giá từ cấp trên, sẽ tránh được tình trạng cán bộ “nịnh trên, nạt dưới”, chỉ biết cách đối phó với cấp trên bằng những báo cáo thành tích, không đúng thực tế. Từ đó, giúp cán bộ gắng sức nhiều hơn trong công việc, quan tâm nhiều hơn đến cấp dưới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu tổ chức thật công khai, nghiêm túc, thật sự cầu thị để lắng nghe thì sau mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm, người làm tốt được ghi nhận sẽ thêm phấn khởi, tự tin; người làm chưa tốt được cảnh báo, nhắc nhở, ý thức, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ càng được thể hiện rõ ràng hơn. Đây cũng là cơ sở, điều kiện, một kênh quan trọng để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, có khi không cần chờ đến hết nhiệm kỳ. Nhờ vậy, không những hình ảnh, uy tín của cán bộ được củng cố mà công việc chung của mỗi ngành, địa phương, đơn vị sẽ có những chuyển biến tích cực.

Tin mới