mask

Cần “tuýt còi” những hợp tác xã hoạt động tín dụng nội bộ trái quy định

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An chiều 12/4 theo chương trình giám sát về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Đ
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu, theo báo cáo của các địa phương, tính đến thời điểm 31/12/2016, trên địa bàn tỉnh có 12 HTX có đăng ký hoạt động tín dụng nội bộ.

Xét về mặt tích cực, hoạt động tín dụng nội bộ góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về vốn, giúp các thành viên HTX có điều kiện phát triển sản xuất, giảm thiểu tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn; góp phần tăng lợi nhuận cho HTX.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thu Thu, qua rà soát tín dụng nội bộ HTX và báo cáo năm của UBND các huyện, cho thấy, hoạt động tín dụng nội bộ HTX có một số sai phạm, tồn tại, như các đơn vị đều sử dụng vượt quá nguồn vốn được phép để cho vay; một số HTX cho thành viên vay số tiền vượt quá 5% vốn điều lệ bằng tiền sử dụng cho hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định.

Giám
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu cho rằng, cần phải “tuýt còi” những HTX có hoạt động tín dụng nội bộ trái quy định. Ảnh: Minh Chi

Một số HTX có quy mô lớn với 30 - 40 tỷ đồng, trong khi đó chưa có cơ quan, ngành nào được giao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo về nghiệp vụ tín dụng, tạo ra những tiềm ẩn rủi ro lớn trong hoạt động này.

Từ thực tiễn đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với các cấp, các ngành tăng cường quản lý loại hình này; đồng thời cần phải “tuýt còi” những HTX có hoạt động tín dụng nội bộ trái quy định. 

Hiện tại, ngoài Ngân hàng HTX chi nhánh Nghệ An, toàn tỉnh có 59 quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động trên địa bàn 16 huyện, thành, thị xã. Tính đến 31/12/2017, tổng huy động vốn đạt 4.921 tỷ đồng, tăng 295% so với năm 2012; tổng dư nợ cho vay đạt 5.088 tỷ đồng, tăng 300% so với năm 2012; chênh lệch thu nhập trừ chi phí là 48 tỷ đồng; nợ xấu chiếm 0,6% tổng dư nợ.

Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 7,356 tỷ đồng và vốn điều lệ bình quân đạt 5,094 tỷ đồng/HTX. Trên địa bàn tỉnh không có quỹ tín dụng nhân dân phải đưa vào diện đối tượng kiểm soát đặc biệt.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cũng làm rõ nhiều vấn đề mà các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đặt ra như: khó khăn trong việc chuyển đổi loại hình tín dụng nội bộ HTX; kế hoạch, lộ trình và giải pháp về thành lập các quỹ tín dụng ở 5 huyện chưa có hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân...

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đúng theo quy định và có hiệu quả cao. 

Chỉ ra một số bất cập, hạn chế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, để tiếp tục quản lý tốt hơn hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân, đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cần tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm soát, chủ động cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tại các quỹ tín dụng cũng như hỗ trợ hoạt động tín dụng nội bộ HTX hoạt động đúng theo quy định.

Quầy giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu
Quầy giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: Minh Chi

Liên quan đến 5 đơn vị cấp huyện chưa có quỹ tín dụng hoạt động, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế, đánh giá khả năng, từ đó có định hướng để thành lập quỹ tại các địa phương này; đồng thời quan tâm nâng cao kiểm toán nội bộ, kiểm soát thu chi tại các quỹ; tăng cường đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý quỹ; gắn với đào tạo, chủ động tạo nguồn cán bộ ở các quỹ...

Tin mới