Cảnh giác với âm mưu phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm trước pháp luật với những thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, không để cho những cá nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhằm bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại. Tranh cổ động minh họa
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại. Tranh cổ động minh họa

Thế nhưng, đi ngược lại với mong muốn đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là thời cơ để chống phá. Hiện nay lợi dụng không gian mạng, nhiều tổ chức phản động lưu vong như "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều Đại Việt" và một số cá nhân, hội nhóm chống đối trong nước đang tiến hành các hoạt động kích động, xuyên tạc, cổ súy các hành vi trái luật liên quan bầu cử. Trong số đó Lê Văn Dũng (Dũng Vova), Lê Trọng Hùng... tại Hà Nội cầm đầu. Mục đích của chúng là lôi kéo số chống đối tự ứng cử tràn lan, xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Mới đây, trên facebook cá nhân của mình, đối tượng Lê Trọng Hùng đăng bài viết “Tự tranh cử ĐBQH là một đòi hỏi của dân tộc vì thế đó là bổn phận của công dân”. Trong bài viết của mình, Hùng ra sức phê phán các ĐBQH hiện nay, đồng thời tự cho rằng mình là mẫu “công dân gương mẫu, công dân chuẩn mực, công dân thuần chủng” mà được Hùng gọi chung là “đại công dân”, qua đó kêu gọi những “đại công dân” như Hùng sẵn sàng tham gia việc tự ứng cử ĐBQH trong nhiệm kỳ sắp tới, trong khi đó Hùng là đối tượng có "tiền án", đã từng bị cơ quan chức năng truy tố, xét xử về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, sau khi ra tù, Hùng lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục chống phá chế độ; còn Dũng Vova đã thực hiện hàng nghìn video clip xuyên tạc, bôi đen, thổi phồng các vấn đề nhạy cảm của xã hội đăng trên các trang facebook. Ngoài ra, Lê Văn Dũng và Lê Trọng Hùng cùng các đối tượng chống đối đang tìm cách móc nối, lôi kéo, kích động khiếu kiện cực đoan tại các địa phương, thu thập thông tin về các vụ khiếu kiện, sau đó lồng ghép các nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, chống phá cuộc bầu cử để phát tán phát trên “Đài CHTV”...

Dũng Vova và Lê Trọng Hùng đang lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Dũng Vova và Lê Trọng Hùng đang lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình

Với trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta đã sớm ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Và thực tế hiện nay, trong tổ chức các khâu, các bước của quy trình bầu cử đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã sớm chủ động, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày 20/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định 107-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ngày 02/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử, đồng thời ban hành Kế hoạch 05/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử. Đến nay công tác triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đang diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm công khai, dân chủ, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đặc biệt quan tâm. Điều đó cho thấy, mưu đồ sau những phát tán, rêu rao của những đối tượng "dân chủ mạng" chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được niềm tin sắt son của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch sẽ tăng cường xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, cấp ủy Đảng các cấp cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị rõ thái độ dứt khoát trước các biểu hiện lừa gạt, kích động của các thế lực thù địch góp phần giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tư tưởng chính trị, tâm tư nguyện vọng; đề ra các giải pháp kịp thời đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề có thể phát sinh; tuyên truyền bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Đồng thời, cần tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn, tránh để các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề bảo vệ môi trường kích động nhân dân tụ tập đông người.

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh: Tiến Hùng
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trong ảnh: Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh minh họa: Tiến Hùng

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian tới các cơ quan chức năng, các tổ chức chính quyền các cấp sẽ còn rất nhiều công việc phải làm để bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công. Trong đó phải cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm trước pháp luật với những thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, không để cho những cá nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống./.

Tin mới