Cập nhật thông tin, kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên ​

(Baonghean.vn) - Chiều 26/2, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy cơ sở, ủy viên kiểm tra cơ sở, báo cáo viên các cơ quan, đơn vị.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê ảnh 1
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, việc tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có nhiều vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng. Những điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và đổi mới hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống như đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập chuyên đề công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy các tổ chức cơ sở trong Đảng bộ tiếp cận một số vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, yêu cầu các đại biểu tập trung nắm bắt những nội dung cơ bản và mới, những vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng để sau đó về quán triệt, phổ biến tại các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và vận dụng vào thực tiễn công tác có hiệu quả hơn.

PGS
PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó là những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng. 

Tin mới