mask

Cầu an biến tướng đang làm méo mó văn hóa Việt

Giới nghiên cứu văn hóa cho rằng, các tục cầu an, cúng sao giải hạn là tín ngưỡng dân gian nhưng có nơi đã biến tướng với mục đích thương mại
 

Tin mới