mask

Cầu treo đáy kính dài nhất thế giới

Cầu treo đáy kính ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, có chiều dài gần 500 m và có thể chịu trọng lượng của 2.000 người.
 


Tin mới