Chăm lo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Giàng Seo Phử- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân tộc năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Công tác dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác dân tộc năm 2014 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Tuy nhiên, tình hình vùng dân tộc và miền núi trong năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập: Kinh tế phát triển chậm, hệ thống hạ tầng thiết yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa còn thấp kém; đời sống đồng bào các dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đang ở mức cao,…

Điểm cầu Nghệ An
Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Chăm lo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc ảnh 2

Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

 

Nghệ An là địa phương có diện tích lớn, với 11 huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Trong thời gian qua, tỉnh triển khai lồng ghép các chương trình, đề án phát triển vùng dân tộc thiểu số cùng với các chính sách của tỉnh đi vào cuộc sống như Đề án về phát triển kinh tế- xã hội miền Tây Nghệ An, chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị nhận giúp 1 xã nghèo. Nhờ đó, đời sống đào bào ổn định, có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3-4%. Mặc dù có những bước tiến nhưng vùng dân tộc miền núi của tỉnh còn nhiều khó khăn, cần sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, các cấp, các ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là nội dung được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác dân tộc trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các Bộ, các ngành Trung ương, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc. Trong đó, cần tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư cho các vùng sâu vùng xa; bố trí cán bộ có đủ năng lực để đảm nhiệm nhiệm vụ tại các địa bàn DT&MN ; Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác dân tộc để nắm bắt tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc; Ngoài nghị quyết của Trung ương, cần ban hành các nghị quyết riêng về chính sách phát triển DT&MN cùng với đó khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các dân tộc để cùng xây dựng đời sống cho đồng bào dân tộc phát triển. Bên cạnh đó, phải giữ gìn bẳn sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; Rà soát các chính sách giảm nghèo, lồng ghép các chính sách phát triển dân tộc…

Tại hội nghị, Ủy ban Dân tộc đã phát động phong trào thi đua năm 2015.

Thanh Lê

Tin mới