mask

Chấn chỉnh nhân sự đại hội đảng các cấp

Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Càng gần đến ngày đại hội thì công tác nhân sự càng được mọi người quan tâm. Việc Ban Bí thư ban hành Kết luận số 55-KL/TW về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là việc làm kịp thời và cần thiết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đòi hỏi mỗi cấp ủy đảng cần đặc biệt quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ “then chốt của then chốt”, bởi cán bộ là “gốc của mọi công việc”. Chỉ có cán bộ có đủ năng lực và đạo đức, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tận tâm vì dân tộc, vì đất nước mới có thể thành công.

Có thể thấy nhiệm kỳ này, việc chuẩn bị nhân sự còn hạn chế. Cụ thể tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tháng 1/2016), trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự; trong đó có cả những cán bộ chức vụ rất cao và quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng... Nhiều cán bộ cấp cao và cán bộ các cấp vi phạm đạo đức, tác phong, lối sống; còn có một số cán bộ “năng lực hạn chế”.

Nhìn lại những vụ việc tiêu cực vừa qua cho chúng ta thấy cần phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, lựa chọn sàng lọc đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, nhất là cán bộ cấp cao, người đứng đầu, đáp ứng với yêu cầu cách mạng hiện nay là yêu cầu khách quan của công cuộc đổi mới.

Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 55-KL/TW về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là việc làm cấp thiết, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đồng thời là lời cảnh báo, răn đe những cán bộ biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”. Đầu nhiệm kỳ thì nghe ngóng, giữa nhiệm kỳ thì chạy chọt, kiếm chác, cuối nhiệm kỳ  có thể không làm gì cả, nín thở án binh bất động, chờ qua đại hội hoặc làm “chuyến tàu vét” trước đại hội, “hoàng hôn” nhiệm kỳ, bất chấp tất cả. Cán bộ nhiệm kỳ sau đổ lỗi cho người tiền nhiệm mặc dù thời điểm đó ông ta đang làm cấp phó. Hay tình trạng “cục bộ”, “thân quen”, “lợi ích nhóm” chồng quy hoạch vợ, cha truyền con nối, anh truyền em nối, “cả họ làm quan”; bổ nhiệm thần tốc; quan chức có sân sau, thậm chí sân sau gia đình; kiếm tiền không trừ thủ đoạn nào...

Tình trạng mất dân chủ, thiếu gương mẫu, “nể nang, dễ dãi”, “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... , Ban Bí thư cũng chỉ rõ có nơi, cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ “mất phiếu”, ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền... Theo Ban Bí thư, đây là những biểu hiện thường xuất hiện trong công tác cán bộ mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Trong bối cảnh hiện nay, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trước hết đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc Đảng. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hòa vi quý”... và những biểu hiện khác được nêu trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị./.

Tin mới