mask

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, CNVC vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh. Trong quá trình UBND tỉnh thành lập đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại cơ sở, bên cạnh những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn một số cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt nội dung các chỉ thị này.  Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời do Cổng Thông tin điện tử và Báo Nghệ An phối hợp thực hiện có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ để làm rõ thêm về vấn đề này.

.

Nhóm PV

Tin mới