mask

Chân dung những Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh từ 45 tuổi trở xuống

Trong vòng chưa đầy một năm, đã có nhiều cán bộ trẻ (trên 40 và dưới 45 tuổi) được bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Info lãnh đạo tỉnh 40 - 45 tuổi

Tin mới