Chánh văn phòng Bộ Công Thương giữ chức Tổng cục trưởng quản lý thị trường

Ông Trần Hữu Linh nhận nhiệm vụ mới từ ngày 12/10, khi cơ quan này được thành lập theo quyết định của Thủ tướng.

Bộ Công Thương vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh - Chánh văn phòng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, từ ngày 12/10.

Thời hạn quyết định có hiệu lực trùng với thời điểm thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trên cơ sở nâng cấp từ Cục Quản lý thị trường, theo quyết định của Thủ tướng công bố cách đây một tháng.

Chánh văn phòng Bộ Công Thương giữ chức Tổng cục trưởng quản lý thị trường ảnh 1

Ông Trần Hữu Linh - Chánh văn phòng Bộ Công Thương sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường từ giữa tháng 10. 

Ông Trần Hữu Linh sinh năm 1977, có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 6/2016 ông Linh được điều động giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công Thương. Trước đó ông có nhiều năm giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử thuộc Bộ này.

Theo quyết định lập Tổng cục Quản lý thị trường, cơ quan này sẽ gồm Văn phòng Tổng cục và 4 Vụ (Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; Vụ Chính sách - Pháp chế; Vụ Thanh tra - Kiểm tra) và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Điểm mới nhất ở sự thay đổi, cơ cấu lần này là quản lý thị trường sẽ được tổ chức theo ngành dọc. Khác với trước do địa phương quản lý, tới đây các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố sẽ chịu quản lý trực tiếp của Tổng cục. Đội quản lý thị trường cấp huyện, quận... trực thuộc Cục cấp tỉnh, thành phố quản lý.

Như vậy, 305 Đội và 25 Cục quản lý thị trường cấp tỉnh sẽ được thu gọn, sắp xếp lại. Riêng năm 2019, mục tiêu kiện toàn 38 cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh thành 19 cơ quan liên tỉnh, thành phố.

Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Đội quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tin mới