"Chắt" nước chống hạn

(Baonghean.vn) - Nghi Văn có 11 hồ chứa nước nhỏ và 2 hồ chứa lớn là Lách và Bưởi. Nhận định hạn hán đến sớm, UBND xã Nghi Văn đã đắp đê quai ngăn dòng,  tập trung nước cho sản xuất.

Hiện số nước còn lại tại 11 hồ chứa nhỏ trên địa bàn chỉ đủ phục vụ tưới cho 480 ha lúa xuân trong thời kỳ đẻ nhánh. Trước thực trạng nguồn nước tưới tại các hồ chứa đều ở mức thấp, UBND xã Nghi Văn chủ động triển khai công tác chống hạn.

Chính quyền xã tổ chức đắp đê quai ngăn dòng giữa hai hồ Lách và Bưởi, đồng thời bố trí 3 máy bơm dầu bơm vét toàn bộ nước từ hồ Lách sang dự trữ tại hồ Bưởi. Trước mắt, đã có 2 máy bơm được đưa vào vận hành 24/24 giờ trong ngày.

1
 Hai trong ba máy bơm nước hoạt động liên tục vét nước từ hồ Lách sang hồ Bưởi.

Mục đích ép nước từ hồ Lách sang hồ Bưởi là để đến cuối tháng 4 tới đây, xã sẽ tổ chức đẩy nước từ hồ đập Bưởi đi các hồ nhỏ trên địa bàn, phục vụ tưới cho lúa xuân làm đòng, trổ và chắc xanh.

Cùng với tích trữ nước tưới, UBND xã Nghi Văn còn chỉ đạo nhân dân sử dụng nước tưới tiết kiệm và triển khai công tác nạo vét kênh mương phục vụ chống hạn cho lúa xuân cuối vụ. Trước đó, xã Nghi Văn chuyển 150 ha đất lúa vụ xuân vùng thiếu nước tưới sang trồng các loại cây màu. 

                                                                                Nhật Tuấn

                                                                                Đài Nghi Lộc 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới