mask

Chất vấn 'mở' sôi động nghị trường kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh không chất vấn theo nhóm chuyên đề hoặc lĩnh vực cụ thể, mà tiến hành chất vấn theo hướng mở, trong đó, tập trung chất vấn trách nhiệm của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan.

Tin mới