mask

Chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chị Lê Thị Thi, ở xã Nghi Ân, TP Vinh hỏi: Tôi là giáo viên phổ thông, sắp tới kỳ nghỉ sinh của tôi sẽ trùng với kỳ nghỉ hè. Xin hỏi chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè được quy định như thế nào? 
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè được quy định như sau:

1. Theo Khoản 1, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ như sau:

- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 65, Nghị định 145/2020 quy định thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm gồm: “Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

Chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè được quy định như thế nào? ảnh 1

Giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định. Ảnh minh hoạ: Mỹ Hà

2. Chế độ đối với giáo viên phổ thông, việc quy định thời gian nghỉ hàng năm như sau:

- Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, Điều 1, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/06/2017 quy định về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên như sau:

- Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác. Trong đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

3. Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/08/2017 hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè:

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (khoản 2, Điều 3, Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản 3, Điều 5, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

Do đó, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112, Bộ Luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114, Bộ Luật Lao động.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 0919.742.006; 0375.037.037)

Tin mới