mask

Chi hơn 17 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân

Chiều 7/8, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 7 ước đạt 107,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 7 tháng năm 2020 đạt 779,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa 7 tháng ước đạt 649,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 106,47 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019, còn lại là thu từ dầu thô.

Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân. Ảnh tư liệu
Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân. Ảnh tư liệu

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 117,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng năm 2020 đạt 855,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 192 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, vẫn ở mức thấp so với yêu cầu; chi thường xuyên đạt 589,8 nghìn tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019...

Nhìn chung, ngân sách nhà nước đã đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ đột xuất, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đến nay, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17,67 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tin mới