mask

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản vùng cao Quế Phong

(Baonghean.vn) -Đại tá Trần Văn Hùng đề nghị thời gian tới Chi bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; nâng cao chất lượng tại các buổi sinh hoạt; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên ở cộng đồng dân cư.
Sáng 6/9, đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Yên Sơn xã Tri Lễ huyện Quế Phong.
Sáng 6/9, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Yên Sơn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư Chi bộ bản Yên Sơn báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.

Bản Yên Sơn có 69 hộ với 283 khẩu, trong đó có 34 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo và 19 hộ khá, nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. Chi bộ bản Yên Sơn có 14 đảng viên trong đó có 1 đảng viên miễn sinh hoạt.

Các đảng viên đã tập trung thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh trong thời gian tới; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; nêu gương người tốt việc tốt, người sản xuất làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thay đổi tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962 cho Chi bộ bản Yên Sơn
Đại tá Trần Văn Hùng tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Chi bộ bản Yên Sơn
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Trần Văn Hùng ghi nhận những kết quả Chi bộ bản Yên Sơn đã đạt được trong tháng 8 và những tháng vừa qua, đồng thời đồng chí đề nghị trong tháng 9 và thời gian tới chi ủy, chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; nâng cao chất lượng tại các buổi sinh hoạt; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên ở cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân không di định cư trái phép, xóa bổ các hủ tục lạc hậu, tránh xa các tệ ạn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện việc sát nhập xóm, bản theo Đề án của xã và triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội chi bộ tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tin mới