mask

Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017

(Baonghean) - Từ mùa Xuân năm 1960, thực hiện Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia. Phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng thực sự đã mang lại nhiều lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và của người dân xứ Nghệ nói riêng.

Đoàn viên thanh niên Tỉnh Đoàn trồng cây sao đen trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.
Đoàn viên thanh niên Tỉnh Đoàn trồng cây sao đen trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh tư liệu

Phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết trồng cây của dân tộc trong những năm qua, nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2017, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng vụ xuân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hoàn thành xuất sắc kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2017.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Đinh Dậu và chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện lễ phát động; chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, tổ chức đoàn thể để triển khai Tết trồng cây trên phạm vi toàn tỉnh đạt kết quả tốt, có hiệu quả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các đơn vị cấp huyện chỉ đạo các trường học tuyên truyền giáo dục học sinh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, trồng rừng và bảo vệ môi trường; phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ cây xanh, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác tuyên truyền về Tết trồng cây và các chương trình bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng thanh niên xã Quỳnh Đôi trồng cây bên đường giao thông nội đồng.
Lực lượng thanh niên xã Quỳnh Đôi trồng cây bên đường giao thông nội đồng.

5. UBND huyện được tỉnh chọn làm điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các đơn vị cấp huyện có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu, mở đầu cho việc thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ rừng năm 2017; tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt; đánh giá kết quả trồng cây, trồng rừng tại địa phương trong năm qua, từ đó tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tham gia tích cực thực hiện Tết trồng cây và phong trào trồng cây, trồng rừng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu gửi về UBND tỉnh (Qua Sở Nông nghiệp và PTNT) kịp thời.

UBND tỉnh

Tin mới