mask

Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập

(Baonghean.vn) - TP. Vinh dự kiến sáp nhập 92 khối, xóm tại 20 phường, xã. Sau sáp nhập, toàn thành phố còn lại 325 khối, xóm giảm được 46 khối, xóm.

TP. Vinh hiện có 371 khối, trong đó 90 khối, xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, có 226 khối, xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, có 55 khối, xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 1
TP. Vinh dự kiến sáp nhập 92 khối tại 20 phường, xã. Ảnh: Thành Duy

Dự kiến thành phố sẽ sáp nhập 92 khối, xóm trong đó có 44 khối trên 50% quy mô số hộ gia đình và 48 khối, xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số khối hình thành sau sáp nhập là 46, trong đó có 30 khối đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 16 khối, xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình.

Tổng số khối thuộc diện không phải sáp nhập là 279 khối, trong đó có 7 khối dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa sáp nhập. Sau sáp nhập, toàn thành phố còn lại 325 khối, xóm giảm được 46 khối, xóm.

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP KHỐI, XÓM TẠI TP. VINH
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 2
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 3
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 4
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 5
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 6
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 7
Chi tiết 92 khối, xóm tại 20 phường, xã của thành phố Vinh dự kiến sáp nhập ảnh 8

Tin mới