Chi tiết các xóm dự kiến sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Theo phương án được xây dựng, dự kiến huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) sẽ giảm 62 xóm, khối (xóm) sau sáp nhập; toàn huyện sẽ còn lại 344 xóm so với 406 xóm như hiện nay.

Tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, quy mô số hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung được quy định cụ thể: các xóm, bản ở xã có 250 hộ gia đình trở lên; khối ở phường, thị trấn 300 hộ gia đình trở lên; thôn, bản ở các xã biên giới 100 hộ gia đình trở lên.

Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Sách Nguyễn
Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Sách Nguyễn

Hiện nay, huyện Quỳnh Lưu có 406 khối, xóm (xóm), trong đó xét về quy mô số hộ có 59 xóm đạt 100%, có 260 xóm từ 50% đến dưới 100% và có 87 xóm dưới 50%.

Theo phương án được xây dựng, huyện sẽ thực hiện sáp nhập là 124 xóm; trong đó có 56 xóm trên 50% và 68 xóm dưới 50% quy mô số hộ theo quy định. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 62 xóm; trong đó có 29 xóm đạt 100%, 33 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ.

Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 282 xóm; trong đó có 19 xóm dưới 50% chưa sáp nhập. Như vậy, tổng số giảm sau sáp nhập là 62 xóm và toàn huyện còn lại 344 xóm.

Danh sách các khối, xóm ở các xã, thị trấn dự kiến sáp nhập ở Quỳnh Lưu
 

Tin mới