mask

Chi tiết mức chi bồi dưỡng với người trực tiếp tham gia công việc khối, xóm, bản ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An quyết định mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc và các hoạt động khác của xóm, khối, bản đảm bảo theo mức từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/người/ngày huy động trực tiếp tham gia (tùy theo tính chất công việc và tình hình thực tiễn địa phương).

Đây là nội dung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2020.

Lãnh đạo xã Cát Văn, Thanh Chương trao đổi với cán bộ, nhân dân về tình hình thôn, xóm. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo xã Cát Văn (Thanh Chương) trao đổi với cán bộ, nhân dân về tình hình thôn, xóm. Ảnh: Thành Duy

Đối tượng áp dụng là người trực tiếp tham gia vào các công việc của xóm, khối, bản. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng cho các chi hội trưởng hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, bí thư chi đoàn ở xóm, khối, bản.

Tuy nhiên, tổng chi hỗ trợ bồi dưỡng không được vượt quá mức khoán bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản được quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị quyết số 22/2019/NQ - HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Nghị quyết số 22).

Ngoài nguồn kinh phí từ đoàn phí, hội phí của các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có), ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm để chi trả tiền bồi dưỡng đối với những người tham gia trực tiếp công việc của xóm, khối, bản như sau:

a) Xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 25.000.000 đồng/năm;

b) Các xóm, khối, bản còn lại: 23.000.000 đồng/năm.

Khoản 1, Điều 7, Nghị quyết số 22/2019/NQ - HĐND

Quyết định số 14 cũng chỉ rõ: Không thực hiện chi trả bồi dưỡng cho các đối tượng đã được hưởng phụ cấp tại Nghị quyết số 22.

Cụ thể, tại Nghị quyết này, ở xóm, khối, bản, các chức danh: bí thư chi bộ; trưởng xóm, khối, bản; trưởng ban công tác Mặt trận; thôn đội trưởng, công an viên, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, tổ viên tổ bảo vệ dân phố, y tế xóm, bản đã có phụ cấp nên sẽ không được chi trả bồi dưỡng.

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh cũng quy định rõ quy trình thực hiện công tác lập dự toán, chấp hành dự toán, công tác quyết toán và công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở các định mức theo quy định, UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn các xóm, khối, bản xây dựng phương án chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 14 này.

Trong đó, bao gồm nội dung, mức chi hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc và các hoạt động khác của xóm, khối, bản đảm bảo công khai, minh bạch (có xác nhận của bí thư chi bộ, trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận) gửi UBND xã, phường, thị trấn để tổng hợp vào công tác lập dự toán ngân sách xã hàng năm.

Căn cứ vào dự toán được giao và phương án chi tiêu nội bộ đã được bộ phận tài chính, kế toán xã thẩm định, UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định phê duyệt phương án chi tiêu nội bộ cho từng xóm, khối, bản để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi;…

Tin mới