Chi tiết sáp nhập 338 xóm tại 28 xã, thị trấn của huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 10, huyện Nghi Lộc sẽ sáp nhập 338 xóm tại 28 xã, thị trấn thành 142 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 250 xóm, giảm được 196 xóm.

Huyện Nghi Lộc hiện trạng có 446 xóm, trong đó có 12 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, có 201 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, có 233 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Huyện Nghi Lộc sẽ sáp nhập 338 xóm tại 28 xã, thị trấn thành 142 xóm. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Nghi Lộc sẽ sáp nhập 338 xóm, trong đó có 113 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 225 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 142 xóm, trong đó có 103 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 39 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 108 xóm; trong đó có 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa sáp nhập. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 250 xóm, giảm được 196 xóm.

Chi tiết sáp nhập 338 xóm của huyện Nghi Lộc

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới