mask

Chi tiết sáp nhập xóm, bản tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 12 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết sáp nhập khối, xóm, bản của các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn. Đây là hai địa phương có số lượng bản, khối sáp nhập ít nhất so với các địa phương trong tỉnh. Điều này cũng sát với thực tiễn khi đây là hai địa phương có diện tích lớn, địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi.

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn hiện có 193 xóm, bản (bản); trong đó 1 bản đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 40 bản từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 152 bản dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Huyện Kỳ Sơn hiện sáp nhập là 4 bản và hình thành 2 bản sau sáp nhập. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn lại 191 bản, giảm 2 bản.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân xã Mường Lống về mô hình trồng chanh leo. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân xã Mường Lống về mô hình trồng chanh leo. Ảnh: Thành Duy
Chi tiết sáp nhập xóm, bản tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương ảnh 2
Chi tiết 4 bản sáp nhập tại Kỳ Sơn.

Huyện Tương Dương hiện có 154 xóm, bản (bản), trong đó có 2 bản đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 59 bản từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 93 bản dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tương Dương thực hiện sáp nhập 16 bản và hình thành 8 bản sau sáp nhập. Như vậy, địa bàn huyện Tương Dương còn lại 146 bản, giảm 8 bản.

Chi tiết sáp nhập xóm, bản tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương ảnh 3
Chi tiết sáp nhập 16 khối, bản trên địa bàn huyện Tương Dương.

Cũng tại kỳ họp thứ 12 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua việc thực hiện sáp nhập bổ sung một số khối, xóm trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Theo đó, Diễn Châu được thực hiện sáp nhập bổ sung thêm 10 xóm thành 6 xóm tại xã Diễn Kim. Như vậy, cùng với số xóm đã được chấp thuận sáp nhập tại các nghị quyết trước đó, toàn huyện còn lại 288 xóm.

Chi tiết sáp nhập xóm, bản tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương ảnh 4
Chi tiết sáp nhập các khối, bản bổ sung trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Tương tự là thị xã Thái Hòa, đợt này cũng được thông qua sáp nhập bổ sung 11 khối, xóm thành 5 khối, xóm mới. Như vậy, tính cả số khối, xóm được chấp thuận sáp nhập trước đó, toàn thị xã còn lại 71 khối, xóm.

Chi tiết sáp nhập xóm, bản tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương ảnh 5
Chi tiết sáp nhập khối, xóm bổ sung ở thị xã Thái Hòa.

Tin mới