Chi tiết số lượng biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện năm 2021

(Baonghean.vn) - Theo Quyết nghị giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2021 là 3.307 người.

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nước của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2021 là 3.307 người.

Trong đó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: 1.723 người

Biên chế trong các cơ quan cấp huyện: 1.584 người.

Thống nhất với UBND tỉnh về số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện là 260 người.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê ảnh 2
Cán bộ  Sở Nội vụ trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định, giao thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021: 
Kế hoạch

Tin mới