mask

Cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác với 13 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được Ban Tổ chức Trung ương cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra vào sáng 29/12.
0:00 / 0:00
0:00
Cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác với 13 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, liên quan đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Ban Tổ chức Trung ương cho biết đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; phân cấp quản lý trong công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác với 13 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định số 41 -QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 20/9/2022 để thực hiện Thông báo kết luận số 20-TB/TW.

Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 13 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về việc “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Đồng thời, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã bố trí công tác sau khi bị kỷ luật đối với 22 trường hợp; trong đó 7 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác, 8 trường hợp bố trí giảm một cấp so với chức vụ trước khi bị kỷ luật, 5 trường hợp bố trí làm công tác chuyên môn và 2 trường hợp khác.

Cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác với 13 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật ảnh 3

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật chỉ rõ:
1.
Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

2. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

3. Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng như sau:

3.1. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

3.2. Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí như sau:

a) Trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm:

- Cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Cán bộ ở cơ quan Trung ương và địa phương thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

b) Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên:

- Cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác theo nguyên tắc như Khoản a nêu trên.

- Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Tin mới