mask

Cho ý kiến về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã góp ý bổ sung một số vấn đề về đối tượng áp dụng và mức chi.
Sáng 29/1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia cuộc họp có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 29/1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia cuộc họp có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở căn cứ các Luật và quy định của Quốc hội, Chính phủ; trong đó có Thông tư số 102/2020/TT-BTC, ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định đối tượng áp dụng, bao gồm Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và xã; Tổ bầu cử; các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về nội dung chi bao gồm, chi tổ chức các hội nghị do Ủy ban bầu cử các cấp triệu tập, tập huấn cho cán bộ tham gia bầu cử…; chi các cuộc họp, chỉ đạo kiểm tra, giám sát bầu cử, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…; chi trang thiết bị phục vụ hoạt động của Ủy ban bầu cử.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính rà soát lại các đối tượng để đảm bảo bao quát được tất cả các hoạt động bầu cử để có cơ sở chi. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính rà soát lại các đối tượng để đảm bảo bao quát được tất cả các hoạt động bầu cử để có cơ sở chi. Ảnh: Mai Hoa

Về mức chi các hội nghị được áp dụng theo một số nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành trước đó, gồm Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND, ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Còn mức chi các cuộc họp, chi chỉ đạo kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp, UBMTTQ các cấp, Thường trực HĐND tỉnh, tiểu ban của Ủy ban bầu cử; chi xây dựng văn bản về bầu cử; chi bồi dưỡng, hỗ trợ phương tiện cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử, được quy định cụ thể theo 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung đề xuất cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tỷ lệ phù hợp giữa các đối tượng. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở dự thảo do Sở Tài chính xây dựng, tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chặt chẽ của Sở Tài chính và cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị cơ quan dự thảo nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng áp dụng là ban chỉ đạo, các tiểu ban tổ giúp việc, phục vụ Ủy ban bầu cử các cấp; Thường trực HĐND các cấp để làm cơ sở chi. Về mức chi, có ý kiến cũng đề xuất cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tỷ lệ phù hợp giữa các đối tượng.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu, bổ sung và có báo cáo giải trình đầy đủ gửi Ban Kinh tế - Ngân sách trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh đưa ra thông qua tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tin mới