Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông