Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 8

(Baonghean.vn) - Trích bài phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, kết thúc sáng 12/12.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc lời bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc lời bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Hoàn thành chương trình kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá, sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 với nhiều kết quả nổi bật.

HĐND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập. Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; một số dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu về tiến độ; hạ tầng bị xuống cấp do mưa lũ, thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong khai thác khoáng sản còn đặt ra nhiều bất cập. Ảnh: Mai Hoa
Công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong khai thác khoáng sản còn đặt ra nhiều bất cập. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động còn bất cập, hạn chế. Một số vấn đề xã hội bức xúc giải quyết chậm. Tiêu chí nông thôn mới một số nơi chưa bền vững, nguồn lực cho phát triển còn khó khăn.

Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả triển khai còn chậm. Vi phạm pháp luật còn xuất hiện một số loại tội phạm đáng lo ngại. Vi phạm về đất đai và xây dựng ở đô thị vẫn xảy ra trong khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực này còn hạn chế,...

Trên đây là những vấn đề nổi cộm mà nhân dân và cử tri quan tâm, được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, kiến nghị các giải pháp khắc phục để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện sự ghi nhận, đánh giá một cách dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm .

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ là động lực và cũng mở ra cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm kiểm điểm, đánh giá lại vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình phụ trách cũng như trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền, với cử tri và nhân dân tỉnh nhà để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu, cử tri tỉnh nhà tiếp tục giúp đỡ những người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên chất vấn về chính sách dân tộc và chính sách người có công. Ông Trưởng Ban Dân tộc và ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan đã thể hiện trách nhiệm trong giải trình và trả lời chất vấn.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cập tới những vấn đề quan trọng, nổi lên, làm rõ trách nhiệm, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức của các ngành, các cấp và cử tri để đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới, nhằm giải quyết tốt hơn chính sách dân tộc, và chính sách người có công trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 Nghị quyết quan trọng về quyết định nhiệm vụ năm 2019, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kiện toàn chính quyền.

Đẩy mạnh sản xuất nôgn nghiệp hàng hóa thông qua liên doanh, liên kết, đảm bảo sự phát triển bền vững. Ảnh: Mai Hoa
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa thông qua liên doanh, liên kết, đảm bảo sự phát triển bền vững. Ảnh: Mai Hoa
4 nhóm nhiệm vụ sau kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 với sự thống nhất cao. Năm 2019, phải là năm tăng tốc chuẩn bị về đích cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, do vậy cần nỗ lực phấn đấu duy trì đà tăng trưởng tích cực để quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra. Trên tinh thần đó, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Clip: Đức Anh

- Một là: UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bám sát định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2019; tạo một bước tiến mới trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ cho phát triển. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Chăm lo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới. Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Hai là: Gắn với xây dựng củng cố chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân; cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.

Xây dựng các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, các cơ quan điều tra trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh, bảo vệ tốt hơn quyền con người và quyền công dân; đấu tranh có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Chỉnh. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
 - Ba là: Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghiên cứu đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, thiết thực. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

- Thứ tư: Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng, đồng thời lắng nghe, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trước mắt, các ngành, các cấp giải quyết nhiệm vụ còn lại, đánh giá tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019, tăng cường chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị tổ chức cho nhân dân mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Nhân hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2018), Thường trực HĐND tỉnh xin gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sỹ đóng quân trên địa bàn, gửi lời thăm hỏi tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình quân nhân đã góp sức xây dựng và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội ta, làm nên một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

  

Tin mới