mask

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án TAND tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm nay

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao; phê chuẩn hàng loạt chức danh cấp cao Nhà nước trong ngày 26/7.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất.

Bầu và phê chuẩn nhiều chức danh cấp cao

Công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của 3 ngày làm việc cuối cùng sau khi Quốc hội rút ngắn chương trình Kỳ họp thứ nhất. Quốc hội sẽ kiện toàn bộ máy Chủ tịch nước và Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay trong sáng nay (26/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Người được giới thiệu là ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước đương nhiệm.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất.

Tiếp theo chương trình công tác nhân sự, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ; bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự cho các chức danh trên sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo trong phiên làm việc chiều nay trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu.

Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ mới là 2 trong 4 chức danh (cùng với Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội) phải tuyên thệ nhậm chức sau khi được bầu.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ khóa XIV). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghe các báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày, Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Theo chương trình, ngày 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quyết sách hàng loạt vấn đề quan trọng của đất nước

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội thảo luận và quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể, Quốc hội đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cũng là nội dung được các đại biểu bàn thảo.

Đại biểu Quốc hội thảo luận trên hội trường tại Kỳ họp thứ nhất.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua hàng loạt Nghị quyết: về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Phiên bế mạc dự kiến diễn ra vào chiều 28/7 (rút ngắn 8 ngày so với chương trình được thông qua tại phiên trù bị)./.

Tin mới