mask

Chủ tịch UBND tỉnh: Cần nhận thức đầy đủ tiềm năng, lợi thế để đưa Tân Kỳ phát triển đi lên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, Tân Kỳ là huyện miền núi, điểm xuất phát thấp, còn nhiều khó khăn và đề nghị Đảng bộ và nhân dân huyện cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh để đưa huyện ngày càng phát triển đi lên.

Báo Nghệ An trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 ... Qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX tại Đại hội, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao cả trong nhận thức và hành động, sự quyết liệt trong lãnh đạo và khát vọng vươn lên. Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ đã nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 11,5%, đứng trong tốp khá của tỉnh; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khang trang. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến hết năm 2019 toàn huyện có 12 xã và 21 xóm đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn huyện đã có 53 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 80,3%, tăng 28% so với năm 2015, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 71%); 100% xã được công nhận đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,32% xuống còn 3,47%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới tích cực, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá là 1 trong 3 huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

Những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, là tiền đề, là động lực to lớn để huyện Tân Kỳ tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Tôi đồng tình cao với nội dung kiểm điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX trình Đại hội.

Tôi lưu ý thêm một số vấn đề, đó là: Kinh tế tiếp tục phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự bền vững; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; nông nghiệp sản xuất hàng hóa phát triển chưa mạnh, mô hình kinh tế lớn có tính động lực còn rất khiêm tốn;

Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; công tác quản lý tài nguyên, môi trường ở một số nơi chưa đúng với quy định; Cải cách hành chính, năng lực chỉ đạo, điều hành, việc phối hợp giữa phòng, ban và chính quyền cấp xã chưa thực sự phát huy hiệu quả (xếp hạng cải cách hành chính đứng thứ 16/21 đơn vị cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh); Trình độ, năng lực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ của bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Tôi đề nghị Đại hội phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra kinh nghiệm để có những giải pháp thiết thực, khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Tân Kỳ là huyện miền núi, điểm xuất phát thấp, giao thông không thuận lợi, còn nhiều khó khăn; trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh để đưa Tân kỳ ngày càng phát triển đi lên. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện; tại Đại hội hôm nay, tôi nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta thảo luận, tập trung thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Một là, tập trung xây dựng quy hoạch chung huyện Tân Kỳ và các quy hoạch khác có liên quan, làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống;

Tập trung xây dựng nông thôn mới thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả; Ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp sạch gắn với chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Quan tâm phát triển công nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghiệp có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hai là, đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế, trong đó cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhà đầu tư thật sự có tiềm lực để các chương trình lớn, dự án động lực có tính khả thi cao khi thực hiện trong các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao; chăn nuôi gắn với chế biến; khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp may mặc.

Trên cơ sở đó, huyện cần phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá thật kỹ về tiềm năng của Tân Kỳ như: đất đai, tài nguyên khoáng sản và nguồn lực con người để có cơ sở khoa học trong xác định kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn.

Phát triển du lịch gắn với du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái phù hợp với điều kiện và bản sắc Tân Kỳ. Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tiến độ triển khai mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các địa điểm đã được quy hoạch trên địa bàn huyện. 

Nhiều mô hình kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật được người dân đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phương Thảo
Nhiều mô hình kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật được người dân đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phương Thảo

Ba là, song song với phát triển kinh tế, huyện phải tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, xã hội và đời sống của nhân dân; Tích cực và quyết liệt hơn trong xây dựng văn minh đô thị. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, mở rộng và phát triển các cơ sở dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động; làm tốt công tác giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách người có công và công tác bảo trợ xã hội.

Bốn là, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác tôn giáo, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Nắm chắc tình hình không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở; Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc.

Năm là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; tạo chuyển biến mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể;

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, chăm lo, sâu sát cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các quyết sách của huyện. 

Một góc thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Sách Nguyễn

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến cho các Văn kiện của Đảng, đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của 53 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 6.700 đảng viên trong toàn huyện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngay sau Đại hội này, tôi cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch công tác và có các biện pháp triển khai kịp thời để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, phát triển, nhiệm kỳ mới với khí thế mới, lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh sẽ luôn đồng hành với sự phát triển của huyện Tân Kỳ.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tân Kỳ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đưa Tân Kỳ phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp khá trở lên của khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà...

Tin mới