Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo hoạt động cấp nước trên địa bàn TP. Vinh, vùng phụ cận

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý xác định nước sông Lam là nguồn nước chính sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt tại Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh; sông Đào là nguồn nước dự phòng sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt và chỉ được sử dụng trong trường hợp bất khả kháng.

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 7523/UBND-CN truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý về việc đảm bảo hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với báo cáo đánh giá và đề xuất của Tổ công tác về việc xác định nước sông Lam là nguồn nước chính sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt tại Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh.

Sông Đào là nguồn nước dự phòng sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt khi hệ thống cấp nước thô của Công ty TNHH cấp nước sông Lam có sự cố về kỹ thuật, hoặc khi chất lượng nước sông Lam có sự cố bất thường mà Nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch không thể xử lý được.

Hệ thống xử lý nước sạch của Nhà máy nước Cầu Bạch, Công ty CP cấp nước Nghệ An. Ảnh tư liệu Đào Tuấn
Hệ thống xử lý nước sạch của Nhà máy nước Cầu Bạch, Công ty CP cấp nước Nghệ An. Ảnh tư liệu Đào Tuấn

Trong thời gian tới, để đảm bảo hoạt động cấp nước cho nhân dân được thường xuyên liên tục, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và lưu lượng, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, công ty liên quan gồm: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT, Thanh tra tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh, Tổ công tác, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam.

Xác định số tiền chênh lệch đã thu của khách hàng

Theo công văn trên, Sở Xây dựng triển khai đề xuất lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước thành phố Vinh, giai đoạn quy hoạch cấp nước theo giai đoạn điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước thành phố Vinh trong tháng 12/2019;…

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thực hiện quan trắc, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất chất lượng nước thô cấp cho các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát quy định hiện hành của pháp luật về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thô cấp cho sản xuất nước sinh hoạt, lập báo cáo nhu cầu lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh…

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Giấy phép khai thác nước sông Đào mà trước đây UBND tỉnh đã cấp cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An (chỉ sử dụng trong một số tình huống cụ thể) hoặc thu hồi Giấy phép khai thác. 

Khi nguồn nước thô sông Lam có sự cố hoặc độ đục cao không thể sản xuất nước sạch, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép tạm thời, có thời hạn, để Công ty CP Cấp nước Nghệ An khai thác nước sông Đào làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân.

Sở Y tế rà soát quy định hiện hành của pháp luật về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước sinh hoạt tại các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh…; định kỳ và đột xuất kiểm tra chất lượng nước sạch tại các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh để công bố cho nhân dân biết;…

Công ty CP Cấp nước Nghệ An chỉ được sử dụng nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sinh hoạt trong trường hợp bất khả kháng dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn. ảnh 2
Công ty CP Cấp nước Nghệ An chỉ được sử dụng nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sinh hoạt trong trường hợp bất khả kháng dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn.

Trên cơ sở công nghệ và quy trình vận hành hoạt động sản xuất nước sạch tại các nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, tại thời điểm mà dây chuyền công nghệ của các nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh không thể xử lý được, Sở Khoa học và Công nghệ cần kịp thời phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên tổ công tác và các công ty cấp, xử lý nước nghiên cứu để xác định nguyên nhân về chất lượng nước thô và công nghệ xử lý, từ đó làm căn cứ cho các đơn vị cấp nước có cơ sở xử lý, chuyển đổi nguồn nước thô khi cần thiết. 

Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh việc lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng để xác định giá trị, thời gian khấu hao dự án Hệ thống cấp nước thô của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam và Công ty CP Cấp nước Nghệ An, làm cơ sở để xem xét, xác định lại chi phí nước thô và giá nước sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và cơ quan, đơn vị liên quan tính toán, xác định số tiền chênh lệch mà Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã thu của khách hàng khi sử dụng nguồn nước thô từ sông Đào để sản xuất nước sạch tại Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh trong thời gian qua, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khi xây dựng phương án giá nước sạch của kỳ điều chỉnh tiếp theo;...

Chỉ sử dụng nguồn nước sông Đào trong trường hợp bất khả kháng

Cũng tại Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Cấp nước Nghệ An phải sớm đầu tư nâng cấp, thay thế dây chuyền sản xuất 20.000 m3/ngày đêm của Nhà máy nước Hưng Vĩnh hiện đã xuống cấp bằng công nghệ thiết bị hiện đại, để nâng công suất và chất lượng nước sạch…; thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam để có giải pháp xử lý kịp thời các tình huống bất thường do điều kiện mưa lũ, đảm bảo các hệ thống sản xuất nước sạch hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân.

Đặc biệt, Công ty chỉ được sử dụng nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sinh hoạt tại Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh trong trường hợp bất khả kháng (sự cố bất thường mưa lũ hoặc sự cố về mặt công nghệ, thiết bị của các nhà máy nước).

Công ty phải kịp thời báo cáo về UBND tỉnh, Tổ công tác khi có sự cố xảy ra để xác định nguyên nhân sự cố, hướng xử lý và có biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng nước thô đầu vào và chất lượng nước đầu ra. Đồng thời, Công ty phải có kế hoạch thông báo cho Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam biết để phối hợp thực hiện. 

Hệ thống máy bơm nước thô trực tiếp từ sông Lam của Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam đặt tại khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn
Hệ thống máy bơm nước thô trực tiếp từ sông Lam của Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam đặt tại khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

Đối với Công ty TNHH MTV Cấp nước sông Lam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có biện pháp để giảm độ đục, giảm chất rắn lơ lửng, nâng cao chất lượng nước thô trước khi cấp cho các Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh, phù hợp với quy trình kỹ thuật của các dây chuyền công nghệ sản xuất nước sinh hoạt của Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Công ty cũng cần phối hợp kịp thời với Công ty CP Cấp nước Nghệ An trong việc chuyển đổi nguồn nước khi hệ thống cấp nước thô của Công ty TNHH Cấp nước Sông Lam có sự cố về kỹ thuật, hoặc khi chất lượng nước sông Lam có sự cố bất thường mà Nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch không thể xử lý được… 

Tin mới