Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc triển khai thu phí cách ly tập trung điều trị Covid - 19

(Baonghean.vn) - Các đối tượng miễn thu phí cách ly y tế tập trung, gồm sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước, trẻ em dưới 6 tuổi.
UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 548/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về việc triển khai thu phí cách ly y tế. 
Phân công rõ trách nhiệm thực hiện thu phí cách ly
Đối với các công dân nhập cảnh sau ngày 25/9/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bố trí nhân lực và triển khai thu phí cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Đối với các công dân nhập cảnh sau ngày 25/9/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bố trí nhân lực và triển khai thu phí cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh. Ảnh: Thành Cường
Tại thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện nghiêm túc việc thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản 7713/VP-CP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Để việc thu phí thuận lợi, các đơn vị triển khai cần phân nhóm công dân nhập cảnh theo các mốc thời gian sau:
Đối với các công dân nhập cảnh từ ngày 01 - 15/9/2020 nay đã hết thời hạn cách ly trở về địa phương: Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế thông báo về các địa phương có các công dân đã cách ly y tế tập trung để thông báo tới các công dân về cách thức nộp phí, mức phí phải nộp...; Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn để các địa phương triển khai thu phí cách ly y tế các công dân theo quy định.
Đối với các công dân nhập cảnh và cách ly y tế tập trung từ ngày 15 - 25/9/2020: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu phí tại khu cách ly y tế tập trung.
Đối với các công dân nhập cảnh sau ngày 25/9/2020: Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bố trí nhân lực và triển khai thu phí cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh.
Sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước được miễn thu phí cách ly y tế tập trung. Ảnh: Thành Cường ảnh 2
Sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước được miễn thu phí cách ly y tế tập trung. Ảnh: Thành Cường
Các đối tượng miễn thu phí cách ly y tế tập trung, gồm: Sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước; trẻ em dưới 6 tuổi.
Mức thu thực hiện đúng quy định hiện hành. Riêng mức thu phí xét nghiệm Covid-19, Sở Y tế xem xét để xét nghiệm các mẫu gộp, tiết kiệm chi phí cho các công dân cách ly và phối hợp với Sở Tài chính để có hướng dẫn chi tiết.
Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể để các đơn vị triển khai thực hiện.
Mức phí cách ly, điều trị Covid-19
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Nghệ An đã thực hiện cách ly phòng bệnh cho gần 56.000 trường hợp. Ảnh tư liệu Thành Cường ảnh 3
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Nghệ An đã thực hiện cách ly phòng bệnh cho gần 56.000 trường hợp. Ảnh tư liệu Thành Cường
Mức thu phí cách ly y tế và những nội dung liên quan được nêu rõ tại văn bản số 7713/VPCP-KTTH  của Văn phòng Chính phủ:
Về chi phí cách ly đối với trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.
Chi phí cách ly đối với trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí sau: Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.
Yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.
Về chi phí xét nghiệm: Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Về chi phí khám, điều trị bệnh Covid-19: Đối với người Việt Nam thì tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đối với người nước ngoài thì Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, sửa đổi khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho phù hợp với tình hình thực tế.
Nghệ An tiến hành xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu Thành Cường. ảnh 4
Nghệ An tiến hành xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu Thành Cường.
Về chi phí khám, điều trị các bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung: Đối với người có bảo hiểm y tế, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có). Đối với người không có bảo hiểm y tế, cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.
Các quy định này áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Riêng về việc thu phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với các trường hợp có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ..
Trước đó, Ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7713/VPCP-KTTH về việc thu phí cách ly y tế tập trung gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin mới