Chủ tịch UBND tỉnh: Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư

(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, hiện nay nông nghiệp là mặt trận quan trọng hàng đầu đối với Nghệ An. Do đó, ngành cần rà soát, đánh giá có hệ thống để tham mưu cho tỉnh lãnh đạo nâng cao hiệu quả phát triển theo hướng gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp.

Sáng 18/9, UBND tỉnh tổ chức làm việc để kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện các đề án thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Nghị quyết) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

4 chỉ tiêu tổng hợp dự báo đạt và vượt

Nhìn chung định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra trong Nghị quyết XVIII thuộc lĩnh vực NN&PTNT nói chung và 4 đề án nói riêng đã được ngành chủ trì phối hợp đến nay đã đạt kết quả khá toàn diện.

Dự báo 4 chỉ tiêu tổng hợp của ngành sẽ đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cả giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đạt khoảng 4,6 - 4,7%, đạt mục tiêu nghị quyết. 

Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến tháng 8/2019 toàn tỉnh có 226/431 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm 52,44%, cao hơn bình quân cả nước (50,26%), có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, dự báo sẽ hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao trước 1 năm. 

Đến cuối năm 2020, Chỉ tiêu về độ che phủ rừng, dự báo sẽ đạt 59%, vượt mục tiêu Nghị quyết (57%). Tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sạch cũng sẽ đạt mục tiêu là 85%.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

4 đề án ngành NN&PTNT được giao triển khai theo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết XVIII, gồm:  

-  Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn Nghệ An thuộc lĩnh vực thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

- Kế hoạch phát triển các cây con chủ lực tỉnh Nghệ An và cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Kết luận số 11-KL/TU, ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 gắn với phát triển các thành phần kinh tế, làng nghề, làng có nghề, mô hình kinh tế chất lượng cao trong nông nghiệp nông thôn.

 

Tuy nhiên, do việc triển khai các đề án trong điều kiện không thuận lợi, nên một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn lực, bất lợi về thời tiết, dịch bệnh; chưa có nhiều chương trình, dự án lớn có tính đột phá.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất ở một số địa phương còn hạn chế, nên năng suất, hiệu quả chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành tham gia Đoàn kiểm tra đã có những đánh giá về kết quả thực hiện của ngành NN&PTNT, đồng thời đề nghị nghiên cứu thực hiện một số nội dung liên quan.

Đánh giá, rà soát các nội dung để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, hiện nay nông nghiệp là mặt trận quan trọng hàng đầu đối với Nghệ An vì liên quan trực tiếp đến đời sống của phần lớn người dân tỉnh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu tổng quan.

Đối với 4 đề án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể, trong đó ngành cần đánh giá có hệ thống, rà soát các nội dung, đặc biệt lưu ý những thay đổi trong điều hành, lãnh đạo sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; đánh giá sâu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là phải phân tích kỹ nguyên nhân. Vì sau rà soát lần này, tỉnh sẽ chuẩn bị một bước cho nhiệm kỳ mới.

Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá quá trình phối hợp tác nghiệp của ngành với các ngành liên quan, điều này rất quan trọng vì tổng thể thực hiện chính sách. 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đi vào từng đề án cụ thể, trong đó đối với Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn Nghệ An thuộc lĩnh vực thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu, trong điều kiện nguồn lực có hạn, ngành cần rà soát, đánh giá lại và đưa ra thứ tự ưu tiên công trình đầu tư, giải pháp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đồng chí Thái Thanh Quý cũng lưu ý cần quan tâm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hiệu quả đồng vốn; cố gắng tranh thủ tối đa nguồn lực Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, đối tác nước ngoài.

Đối với đề án về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, mặc dù ngành đã có những chuyển đổi tốt, nâng cao giá trị đơn vị diện tích, song cần quan tâm đánh giá lại hiệu quả, cơ cấu lại phải quy củ như về quy hoạch cần đảm bảo tính chiến lược lâu dài, bền vững.

Bên cạnh đó, ngành cần đánh giá lại và có giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp vì hiện này còn rất hạn chế; đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, các tiêu chuẩn những sản phẩm đặc trưng, lợi thế của Nghệ An; đánh giá sự phối hợp giữa ngành NN&PTNT và các ngành khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm Hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả 1/5 tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Còn với kế hoạch phát triển các cây con chủ lực, ngành NN&PTNT cần rà soát lại ngay các loài chủ lực trong giai đoạn này; xem lại nguồn lực để tập trung vào một số loại cây thế mạnh gồm: dược liệu và trồng rừng sản xuất. 

Đối với vấn đề phát triển làng nghề, làng có nghề gắn với xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tiếp tục triển khai để xây dựng các xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch đặt ra với quan điểm: không nợ đọng, không huy động quá sức dân, không bệnh thành tích; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, các làng nghề.

Đồng chí Thái Thanh Quý đã trả lời các kiến nghị của Sở NN&PTNT, trong đó về việc huy động nguồn vốn, yêu cầu Sở tổng rà soát các công trình đầu tư cho nông nghiệp trình UBND tỉnh để giao các đơn vị liên quan xem xét.  

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới