mask

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sửa chữa công trình quy mô 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương được UBND tỉnh bàn thảo chiều 3/5.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Dự thảo Nghị quyết quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm có: Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Xe ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Đại diện Sở Tài chính trình bày về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phú Hương
Đại diện Sở Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phú Hương

Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước; các cơ quan Đảng và lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ; các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 
Đại diện Sở GTVT góp ý về thẩm quyền thanh lý tài sản công. Ảnh: Phú Hương

Đại diện Sở GTVT góp ý về thẩm quyền thanh lý tài sản công. Ảnh: Phú Hương

Nghị quyết quy định cụ thể về 12 nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; Thẩm quyền trong việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình quy mô dưới 5 tỷ đồng đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất không thuộc nguồn vốn đầu tư công, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cho công trình gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng/1 lần sửa chữa; thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; thẩm quyền thu hồi, tiêu hủy tài sản công...

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các ban ngành liên quan và giải trình của Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị Sở Tài chính tiếp thu, sửa đổi một số ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Nâng cấp trang thiết bị làm việc tại Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Tp Vih. Ảnh tư liệu
Nâng cấp trang thiết bị làm việc tại Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh tư liệu

Một số vấn đề góp ý cần cân nhắc sẽ được bàn bạc, xem xét thêm trong cuộc họp UBND tỉnh trước khi hoàn chỉnh lần cuối trình HĐND tỉnh thông qua.

Tin mới