Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý làm Trưởng ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 4753/2018 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An.
Theo đó, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ. 
Đồng chí Thái Thanh Quý ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý 
Đồng chí Thái Thanh Quý thực hiện các nhiệm vụ đã phân công cho ông Nguyễn Xuân Đường tại Quyết định số 805/QĐ -UBND tỉnh ngày 08/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và các nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy PCTT& TKCN giao. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2018.

Tin mới