Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông

(Baonghean.vn) - Sáng 16/12, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo.
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh Thơ
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh Thơ

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã thực hiện nghiêm túc Quy chế, Chương trình làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức triển khai hiệu quả.

Năm 2019 kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,77%; giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2019 đạt hơn 2.315 tỷ đồng, tăng 7,58% so với năm 2018. Thu ngân sách ước đạt hơn 26,3 tỷ đồng bằng 133,1% dự toán tỉnh giao. Giá trị tăng thêm đầu người ước đạt gần 24 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2018 được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Con cuông đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của năm 2019. Đó là lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm, hiệu quả chưa cao; công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án còn xảy ra thiếu sót; công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông thiếu quyết liệt.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh Thơ
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh Thơ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm; ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Con Cuông làm đơn vị điểm của tỉnh tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện. Vì vậy yêu cầu cao nhất là lãnh đạo huyện nỗ lực hoàn thành nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư; nhận diện xã khó khăn, vùng khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của năm 2019, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngay sau kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ.                                  

Tin mới