Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia tổ chức tốt các bước, các công việc để ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Phạm Bằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới