mask

Chú trọng giải quyết các vấn đề người dân đặc biệt quan tâm

(Baonghean) - Trao đổi của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV về chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm.

P.V: Là người con của quê hương Nghệ An, có chặng dài công tác tại tỉnh nhà với nhiều cương vị khác nhau, nay lại được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng chí có những suy nghĩ gì, thưa đồng chí? 

Đồng chí Hồ Đức Phớc: Tôi vinh dự sinh ra và lớn lên trên quê hương Xô Viết, tốt nghiệp đại học tôi về công tác tại quê hương, trưởng thành từ cơ sở. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực, cố gắng hết mình cùng với tập thể đưa Nghệ An phát triển. Đó là cùng Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết 05 về phát triển du lịch Cửa Lò và đề ra chủ trương “5 không”, thực hiện tốt xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, Cửa Lò đã trở thành đô thị loại 3 và được Chính phủ công nhận đô thị biển đầu tiên của Việt Nam.

Chú trọng giải quyết các vấn đề người dân đặc biệt quan tâm ảnh 1
 

Trên cương vị lãnh đạo tỉnh, tôi đã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Nhờ đó, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo diện mạo mới.

Thu hút đầu tư cũng là một trong những dấu ấn đột phá để kinh tế Nghệ An cất cánh trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, mở cửa đón các nhà đầu tư có nguồn lực dồi dào về kinh tế và công nghệ. Ở Nghệ An đã có sự hiện diện của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Nhiều dự án triển vọng hứa hẹn sẽ cho kết quả tốt đẹp trong tương lai gần. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại đều có những chuyển biến tích cực... Xây dựng nông thôn mới là một kỳ tích, hết năm 2015, có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đứng đầu cả nước)...

P.V: Hiện nay đã chuyển sang nhiệm vụ mới, đồng chí vẫn còn nhiều dự định, trăn trở, định hướng cho sự phát triển của Nghệ An, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Đức Phớc: Do yêu cầu công việc, tôi chuyển sang vị trí công tác mới nhưng còn nhiều dự định, kế hoạch còn thực hiện dang dở. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ.

Trong đó có việc xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực để cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng và mũi nhọn tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng trọng điểm của cả nước, gắn với thành phố Vinh trở thành địa bàn phát triển có tính đột phá của tỉnh. Hoàn thiện hạ tầng và tạo cơ chế thuận lợi để triển khai đầu tư phát triển Khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An. Phát triển các huyện phụ cận thành phố Vinh trở thành vệ tinh quan trọng kết nối với Vinh - Cửa Lò. Phát triển vùng Hoàng Mai - Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An. Phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An thành một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.

P.V: Trên cương vị mới, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng chí có chương trình, kế hoạch hành động như thế nào để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Đức Phớc: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội trên cương vị mới, trước hết, tôi sẽ cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với vai trò Tổng Kiểm toán Nhà nước tôi sẽ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phát triển vững mạnh, là cơ quan độc lập của Quốc hội thực hiện kiểm toán, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tham mưu cho Quốc hội lãnh đạo, quản lý kiểm soát nền tài chính quốc gia, tài sản quốc gia minh bạch, góp phần xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh.

Để hoàn thành nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm nhất đóng góp ý kiến xây dựng các bộ luật và các nghị quyết của Quốc hội sát hợp với thực tiễn điều kiện của đất nước, các chính sách thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đặc biệt, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tích cực tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, tình cảm, những kiến nghị, vấn đề bức thiết, nguyện vọng chính đáng của người dân để chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết, kiến nghị tới các cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết; đồng thời có tiếng nói mạnh mẽ ở diễn đàn Quốc hội để Quốc hội có cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Đồng thời, tôi sẽ tích cực để khâu nối các bộ, ngành Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh tìm định hướng phát triển cho quê hương Nghệ An.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hồng Sơn

(Thực hiện) 

Tin mới