mask

Chú trọng quản lý công việc đối với cán bộ không chuyên trách

(Baonghean.vn) - Đây là yêu cầu mà Đoàn kiểm tra liên ngành về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Nghệ An đặt ra sau khi kiểm tra đột xuất tại một số xã ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn trong ngày 5/6.

Tại huyện Tương Dương, đoàn kiểm tra đột xuất tại các xã: Tam Quang, Xá Lượng, Lưu Kiền và thị trấn Hòa Bình.  

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá các xã, thị trấn đã ban hành quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021; các quy chế về văn hóa công sở, chi tiêu nội bộ, tiếp dân, hoạt động của bộ phận một cửa.

Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc tại xã Tam Quang, Tương Dương. Ảnh Lê Thanh
Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Lê Thanh

UBND các xã đã phân công nhiệm vụ cho công chức bằng văn bản. Nhận thức, ý thức trách nhiệm về thực thi công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến tốt; các xã quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức bằng hình thức chấm công.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế của các địa phương như: một số nội dung quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND xã thực hiện chưa đầy đủ; chưa phân công nhiệm vụ bằng văn bản cho người làm việc không chuyên trách; một số thủ tục hành chính chưa niêm yết đầy đủ về các lĩnh vực.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương. Ảnh Lê Thanh
Đoàn liên ngành kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Ảnh: Lê Thanh

Các xã Xá Lượng, Lưu Kiền đã bố trí phòng làm việc cho bộ phận một cửa nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu; chưa bố trí đầy đủ các lĩnh vực theo quy định phải giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của xã đầy đủ; thông báo thời gian trực, lĩnh vực, các thủ tục niêm yết của bộ phận một cửa để người dân biết; phân công và quản lý công việc đối với cán bộ không chuyên trách.

Kiểm tra hồ sơ thủ tục tại xã Văn Lợi (Quỳ Hợp). Ảnh Lê Thanh
Kiểm tra hồ sơ tại xã Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Lê Thanh

Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ, luật kỷ cương hành chính tại UBND huyện Kỳ Sơn.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra vào lúc 16h30 phút, tại các phòng của UBND huyện, công chức chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc. UBND huyện và các phòng, ban đã rà soát, sửa đổi quy chế, quy trình làm việc, phân công nhiệm vụ.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành, huyện Kỳ Sơn đã triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017 kết luận.

Huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 4 xã: Na Ngoi, Bảo Thắng, Mỹ Lý và Nậm Cắn.

Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức các phòng, ban của huyện Kỳ Sơn. Ảnh Lê Thanh
Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức các phòng, ban của UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Thanh

Một khó khăn chung hiện nay của huyện Kỳ Sơn là bộ phận một cửa chưa đáp ứng được yêu cầu. 7/21 xã, thị trấn của huyện có phòng làm việc cho bộ phận một cửa nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn; hiện còn 14 xã chưa bố trí phòng làm việc cho bộ phận một cửa.

Tin mới