mask

Chú trọng xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tại hội nghị học tập các nghị quyết của Đảng sáng 5/1.
Đảng ủy Khối
Sáng 5/1, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 01, 02 của BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XIX và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: Hoài Thu

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đại diện cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh: Việc học tập các nghị quyết của Đảng lần này có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác của năm 2018 và những năm tiếp theo, đặc biệt đối với công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đến từng cán bộ, đảng viên.

Trong đó, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lưu ý các cơ quan đơn vị chú trọng đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2018 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối, với Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6 (khóa XII) của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu để nêu gương cho cán bộ, đảng viên làm theo, gây dựng phong trào học tập sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị.

Sau hội nghị này, để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức phê bình, tự phê bình, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ khối về "Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng".

Nghị quyết nhấn mạnh một số nội dung cơ bản gồm: tạo chuyển biến tích cực về năng lực, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác và triển khai công việc; vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cũng như một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Quán triệt Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong Khối CCQ tỉnh", Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Hoàng Văn Nhiên nhấn mạnh: Một trong các mục tiêu hướng tới của nghị quyết này là nhằm giúp cán bộ, đảng viên xác định phương pháp thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị. Động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh “thân thiện, năng động và trách nhiệm”.

Để đạt được mục tiêu, nghị quyết chỉ ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Năm 2018, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-ĐUK ngày 3/1/2018  về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai học tập trong toàn đảng bộ Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt học tập các nội dung chuyên đề; học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Sau học tập, trong Quý I/2018 mỗi cán bộ, đảng viên phải có bài viết liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo để đảm bảo việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Bên cạnh học tập chuyên đề năm 2018, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch số 51-KH/ĐU của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó lưu ý việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phê bình và tự phê bình.

ủng hộ
Đại diện các cơ quan, đơn vị Khối CCQ tỉnh ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo 2018 tại hội nghị. Kết quả đã quyên góp được hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Thu

Song song với đó, Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, cách làm cụ thể; tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các đối tượng, tổ chức phản động, cơ hội chính trị; định hướng dư luận, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cũng trong ngày 5/1, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán, cấp ủy của 61 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Nội dung do GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Tin mới