mask

Chưa có đơn vị nào bị rút danh hiệu làng văn hóa dù sinh con thứ 3 tăng

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Tân Kỳ, số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên tăng hàng năm và năm 2018 có 437 trường hợp, nhưng chưa có đơn vị nào bị rút danh hiệu làng văn hóa.

Chiều 14/5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc UBND huyện Tân Kỳ theo chương trình giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hóa, thể thao, giai đoạn 2016 - 2020. 

Chưa có đơn vị nào bị rút danh hiệu làng văn hóa dù sinh con thứ 3 tăng ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua giám sát thực tiễn tại xã Tân An và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng bình xét danh hiệu gia đình văn hóa chưa chặt chẽ.

Riêng danh hiệu làng văn hóa, tuy đạt tỷ lệ cao với 73,6%, nhưng việc kiểm tra, thẩm định và công nhận lại sau 3 năm chưa được triển khai.

Mặt khác, theo quy định mới, nơi có tụ điểm về ma túy, có xảy ra trọng án hoặc có người sinh con thứ 3 bị nhắc nhở lần 1, lần 2, lần 3, đều phải rút danh hiệu làng văn hóa; song thực tiễn trên địa bàn huyện, số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên tăng hàng năm và năm 2018 có 437 trường hợp, nhưng chưa có đơn vị nào bị rút danh hiệu làng văn hóa.

Liên quan đến việc thực hiện một số chỉ tiêu giáo dục thể chất trong trường học theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, như 50% trường phổ thông dạy bơi và 70% trường dạy vật cổ truyền đang có nhiều bất cập và chưa thực hiện được;...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội,  HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao sự quan tâm của huyện đối với việc thực hiện các chỉ tiêu văn hóa, thể thao; đặc biệt là quan tâm quy hoạch, tạo không gian văn hóa, thể thao, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.

Nhấn mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao có tác dụng trực tiếp đến phát triển con người, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh lưu ý huyện Tân Kỳ, bên cạnh quan tâm huy động nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ từ huyện đến cơ sở thì cần chú trọng phát huy được công năng sử dụng các các thiết chế, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân; đặc biệt tạo nhiều hoạt động sôi động, thu hút lực lượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Chưa có đơn vị nào bị rút danh hiệu làng văn hóa dù sinh con thứ 3 tăng ảnh 2
Đoàn giám sát thực tiễn tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho nhân dân về những giá trị văn hóa, thể thao để người dân cùng tham gia tích cực, gắn với quan tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế đang đặt ra.

Các chỉ tiêu làng văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xã, thị trấn đạt thiết chế văn hóa; gia đình văn hóa của huyện Tân Kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đặc biệt chỉ tiêu thiết chế văn hóa trên địa bàn có 12/22 xã, thị trấn đạt, chiếm 54,5%; vượt xa so với chỉ tiêu tỉnh giao là 36,4% (theo Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND tỉnh) và chỉ tiêu 45,5% theo Thông tư số 04/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Tin mới