mask

Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(Baonghean.vn) - Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19.

Chiều tối 10/5, Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 tỉnh Nghệ An có Công văn số 1818 /BCĐ-SYT gửi Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các huyện, thị xā và thành phố; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; các đơn vị y tế trong tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) ảnh 1
Việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: MH

Theo công văn, nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, để triển khai tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả theo tình hình dịch và tiến độ cung ứng vắc xin. Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi và từ 12-17 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Nghệ An.

Thực hiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19. Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

Vắc xin sử dụng là vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vắc xin do AstraZeneca sản xuất. Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1). Khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19.

Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế tham mưu Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các huyện, thị xã và thành phố Vinh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4 căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc xin. Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 huyện, thành, thị đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 gửi Sở Y tế  trước ngày 18/5/2022.

Tin mới