mask

Chương trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 4 hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 sẽ diễn trong 2,5 ngày, từ 11 đến 13/7/2017. Cụ thể như sau: 

I. Chương trình Ngày 11 tháng 7 năm 2017:

* Buổi sáng, (bắt đầu từ 06h45’):

- Từ 06h45 đến 07h05’: Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh (20 phút)

- Từ 07h05’ đến 07h15’: Trù bị kỳ họp - Thông qua Chương trình, giới thiệu Tổ thư ký kỳ họp (10 phút)

- Từ 07h15’ đến 07h25’: Khai mạc kỳ họp - Chào cờ, Quốc ca; đọc diễn văn khai mạc (10 phút)

- Từ 07h25’ đến 07h35’: Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (10 phút)

- Từ 07h35’ đến 08h05’: UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (30 phút).

- Từ 08h05’ đến 08h45’: UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII; việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn, các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII (40 phút).

- Từ 08h45’ đến 09h00’: Ủy ban MTTQ tỉnh Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết (15 phút).

- Từ 09h00’ đến 09h15’: Đoàn giám sát HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2016 (15 phút).

- Từ 09h15’ đến 09h20’: Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp (05 phút)

- Từ 09h20’ đến 09h30: Giải lao (10 phút):

- Từ 09h30’ đến 10h00’: UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp (30 phút).

- Từ 10h00’ đến 10h25’: Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp (25 phút).

- Từ 10h25’ đến 10h30’: Chủ tọa kỳ họp thông báo ý kiến phản ánh của cử tri qua đường dây nóng (nếu có);  Phân tổ và định hướng thảo luận Tổ đại biểu (05 phút).

- Từ 10h30’: Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh:

* Buổi chiều, (bắt đầu từ 14h00’):

Các đại biểu thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

II. Chương trình Ngày 12 tháng 7 năm 2017

* Buổi sáng, (bắt đầu từ 07h00’):

- Từ 07h00’ đến 07h30’: Nghe báo cáo tóm tắt tổng hợp tình hình và kết quả thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong buổi chiều ngày 11/7/2017 (30 phút).                                        

- Từ 07h30’ đến 09h20’: Các vị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường.

- Từ 09h20’ đến 09h30’: Nghỉ giải lao (10 phút).

- Từ 09h30’ đến 11h25’:

+ Các vị đại biểu HĐND tiếp tục thảo luận tại Hội trường.

+ Tổng kết phần thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường.

- Từ 11h25’: Thông báo ý kiến phản ánh của cử tri qua đường dây nóng (nếu có).

* Buổi chiều, (bắt đầu từ 13h30’):

- Chất vấn và trả lời chất vấn.

- Tổng kết phần chất vấn.

III. Chương trình Ngày 13 tháng 7 năm 2017

* Buổi sáng, (bắt đầu từ 07h00’):

- Thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp, gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2016 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết quy định về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

11. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12. Nghị quyết về quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về việc bổ sung điều 5 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020.

14. Nghị quyết về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

15. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Nghị quyết về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

- Bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp. Tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 4 theo các số điện thoại: 02383.598.828; 02383.598.800 và 02383.598.747).                                               

                                        THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH NGHỆ AN

Tin mới