mask

Chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt Đảng

(Baonghean) - Đại hội XI của Đảng xác định: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đề ra yêu cầu phải xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng để thực hiện tư tưởng Đại hội đề ra...  Tư tưởng, quan điểm của Trung ương về xây dựng đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt và cụ thể hóa triển khai sâu rộng trong các cấp ủy đảng.

 Từ 3 vấn đề cấp bách được Nghị quyết đặt ra gắn với các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho các ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Thường vụ cấp ủy trực thuộc triển khai các giải pháp để khắc phục những biểu hiện non kém…

Cán bộ xã Quỳnh Lộc (Thị xã Hoàng Mai) trao đổi cùng người dân khắc phục việc thiếu điện phục vụ sản xuất.
Cán bộ xã Quỳnh Lộc (Thị xã Hoàng Mai) trao đổi cùng người dân khắc phục việc thiếu điện phục vụ sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng ban, ngành cấp tỉnh đều tổ chức phân công cán bộ chỉ đạo các địa phương, đồng thời quy định trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ phụ trách địa phương, phụ trách ngành, lĩnh vực. Đổi mới hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với bí thư các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc, thông qua đó nắm bắt tình hình từ cơ sở.

Đồng thời, Tỉnh ủy cũng định hướng và chỉ đạo các việc cần tập trung và một số nhiệm vụ, việc cụ thể ở từng địa bàn. Ở cấp huyện cũng đã phân cấp các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành về dự sinh hoạt ở cơ sở theo định kỳ để kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; tăng cường đối thoại, duy trì giao ban giữa Thường trực cấp huyện với cơ sở.   

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty CP Xây dựng và vận tải Tám Tài ở huyện Tân Kỳ.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty CP Xây dựng và vận tải Tám Tài ở huyện Tân Kỳ.

Việc sinh hoạt đảng trong cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến rõ rệt, chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, đến nay, 100% nội dung, vấn đề trong Chương trình khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ bản các vấn đề ở cấp ủy cấp huyện đã được triển khai thực hiện toàn diện, tạo chuyển biến tích cực. 

Ở Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn, công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được tập trung vào 3 nội dung: tăng cường công tác tư tưởng; chăm lo công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

Đảng bộ xã Nghĩa Bình(Nghĩa Đàn) tập trung lãnh đạo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh Hữu Nghĩa
Đảng bộ xã Nghĩa Bình(Nghĩa Đàn) tập trung lãnh đạo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh Hữu Nghĩa

 Đồng chí Phan Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn cho biết: “Để công tác đảng bám sát thực tiễn cuộc sống thì phải gắn lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận, đồng lòng và niềm tin tưởng của các tầng lớp nhân dân”. 

Trong quá trình lãnh đạo, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở chú trọng công tác kiểm tra, đảm bảo thông tin hai chiều, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, không để các sự việc tồn đọng kéo dài, tạo ra điểm nóng. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung chấn chỉnh 2 đơn vị yếu kém, gồm Nghĩa Thọ và Nghĩa Thịnh, kiên quyết xử lý cán bộ, trong đó cách chức Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ do sai phạm trong công tác quản lý kinh tế và cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thịnh do không đáp ứng yêu cầu. 

Còn ở Đảng bộ huyện Anh Sơn, là một trong những đơn vị nhiều năm được Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ Vững mạnh, đã chú trọng kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tập trung lãnh đạo để giải quyết và hoàn thành 5 nhóm vấn đề gồm 19 việc cần làm ngay đối với cấp huyện và 322 việc đối với cấp cơ sở. 

Trên vùng đất đồi Đảng bộ xã Cao Sơn chủ trương đẩy mạnh phát triển cây rễ hương. Ảnh Hữu Nghĩa
Trên vùng đất đồi dốc, Đảng bộ xã Cao Sơn(Anh Sơn) chủ trương đẩy mạnh phát triển cây rễ hương. Ảnh Hữu Nghĩa

Công tác cán bộ luôn được BTV Huyện ủy quan tâm trong từng khâu, từ công tác tuyển chọn, đánh giá cán bộ đến việc bố trí đều đảm bảo công tâm và khách quan, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực, sở trường trên từng vị trí công tác. Cùng với đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm và xử lý kịp thời, có tác dụng răn đe thực sự, bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho rằng: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tập trung 4 nhóm giải pháp chính, trong đó đặc biệt chú trọng giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng. Từ đó tạo nên sức chiến đấu mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Minh Chi

Tin mới