mask

Chuyển biến tích cực của Công đoàn Nghệ An từ Nghị quyết 02-NQ/TW

(Baonghean.vn) - Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Nghệ An với nhiều cách làm phù hợp, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị được ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

Công đoàn Nghệ An được đánh giá là đơn vị đi đầu, có sự sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ công đoàn và công chức, viên chức, lao động; kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống. Từ đó, nhận thức của cán bộ công đoàn được nâng lên, các cấp công đoàn xác định được tính cấp thiết trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn để đáp ứng tình hình mới.

Chuyển biến tích cực của Công đoàn Nghệ An từ Nghị quyết 02-NQ/TW ảnh 1
Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ huyện, ngành ký kết chương trình phối hợp, góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 02. Ảnh: Diệp Thanh

Từ chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn đã kịp thời, quyết liệt trong triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện Nghị quyết như: Kịp thời ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết, Đề án theo kế hoạch đề ra; Tích cực trong công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chủ động và đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng; Tích cực học tập và phối hợp với những đơn vị công đoàn tốp đầu trong toàn quốc… Năm 2022, chất lượng hoạt động công đoàn thật sự có những đổi mới và đạt được kết quả cao hơn so với năm trước.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu cho Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An nội dung chương trình phối hợp, đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với 21/21 huyện, thành, thị ủy, và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về chỉ đạo tổ chức và hoạt động công đoàn tại các địa phương, ngành có đông đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp…

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, các cấp công đoàn đã tập trung mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn về nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm tra, thanh tra nhân dân, thỏa ước lao động tập thể, hội nghị dân chủ cơ sở, kỹ năng tư vấn pháp luật, khởi kiện tại tòa án, tham gia giải quyết hiệu quả các tranh chấp lao động, đình công, kỹ năng trình bày và thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng đối thoại... Tổng số lớp tập huấn đã được cấp công đoàn tổ chức từ đầu năm đến tháng 10 năm 2022 là 35 cuộc, với tổng số 3.095 cán bộ công đoàn tham gia.

Chuyển biến tích cực của Công đoàn Nghệ An từ Nghị quyết 02-NQ/TW ảnh 2

Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Tùng

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị để tìm giải pháp phòng ngừa, giải quyết đình công trên địa bàn, xây dựng đề án “Một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030”. 10 tháng năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia giải quyết thành công 6 vụ đình công và ngừng việc tập thể trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chú trọng, tập trung huy động nguồn lực, chăm lo cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, để bảo đảm cho mọi đoàn viên và người lao động được vui Xuân đón Tết, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã chi hơn 24,8 tỷ đồng cho việc chăm lo Tết, với 80.893 người lao động được thụ hưởng, chi gần 3,3 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động nhân dịp “Tháng Công nhân”.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành

Các cấp công đoàn bám sát chế độ kế toán, các chế độ chi tiêu mới của Tổng Liên đoàn và dự toán tài chính được duyệt để tổ chức, thực hiện việc sử dụng nguồn tài chính năm 2022 cơ bản đảm bảo đúng quy định.

100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chế độ kế toán mới, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn thực hiện việc rà soát, sắp xếp tài sản, đất đai theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ tăng trưởng tài chính ước thực hiện 15%, cao hơn so với chỉ tiêu của đề án nguồn lực 3%. Dự kiến thu tài chính công đoàn tăng hơn so với năm trước, ước đạt 112% kế hoạch.

Chuyển biến tích cực của Công đoàn Nghệ An từ Nghị quyết 02-NQ/TW ảnh 3
Tập huấn nghiệp vụ công đoàn kết hợp phổ biến cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết 02. Ảnh: CSCC

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng các chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên; phối hợp giám sát và phản biện xã hội.

Cụ thể, chủ trì đánh giá công tác phối hợp liên ngành giữa Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; triển khai thực hiện và đánh giá Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Ký kết Chương trình phối hợp công tác với Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Báo Nghệ An, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao. Ngoài ra, tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại công đoàn một số tỉnh phía Nam và phía Bắc.

Đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, Nghị quyết số 02-NQ/TW vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Công đoàn Nghệ An đã xác định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết 02, từ đó có những cách làm riêng, thiết thực, có nhiều giải pháp triển khai phù hợp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chuyển biến tích cực của Công đoàn Nghệ An từ Nghị quyết 02-NQ/TW ảnh 4

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo những hoạt động trong thời gian tới, nhằm hiện thực hoá Nghị quyết 02-NQ/TW hơn nữa. Ảnh: Diệp Thanh

Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp được xác định tại Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác từng năm. Bên cạnh những nhiệm vụ và giải pháp đã được cụ thể hóa bằng văn bản và chương trình hành động cụ thể đã ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu tổ chức Công đoàn các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục, trang bị cho công nhân, viên chức, lao động về ý thức, bản lĩnh chính trị.

Nếu không làm tốt nhiệm vụ này thì những việc khác có làm tốt đến đâu, hiệu quả tổng thể cũng sẽ không cao.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Tin mới