mask

Cơ chế phản hồi giải quyết khiếu nại trong công tác bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giúp người bảo vệ rừng, chủ rừng… hiểu rõ về “cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại” để thực hiện công tác bảo vệ rừng tốt hơn, đồng hành hiệu quả cùng chương trình REDD+

Sáng 22/1, tại TP. Vinh diễn ra Hội thảo tham vấn "Hoàn thiện cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ” do BQL dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Nghệ An tổ chức.

Tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, các BQL rừng phòng hộ, Vườn quốc gia Pù Mát, khu BTTN Pù Huống, Pù Hoạt. 

Cơ chế phản hồi giải quyết khiếu nại trong công tác bảo vệ rừng ảnh 1
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trường.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ được thiết kế với nhiều hoạt động, trong khoảng thời gian tương đối dài (từ năm 2018 đến năm 2025) và có sự tham gia của nhiều chủ thể. Trong quá trình triển khai các hoạt động thuộc chương trình không tránh khỏi nảy sinh những thắc mắc, phản hồi, khiếu nại giữa các bên cần phải được giải tỏa, giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Vì vậy, hội thảo sẽ đưa ra các mục đích yêu cầu: Cơ chế giải quyết thắc mắc, phản hồi, khiếu nại thuộc chương trình được xây dựng và thực hiện nhằm bảo đảm sự hài hòa về quyền và lợi ích giữa các bên tham gia chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng và tăng hiệu suất của các đề án giảm phát thải.

Cơ chế phản hồi giải quyết khiếu nại trong công tác bảo vệ rừng ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Văn Trường

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; Phù hợp với các điều kiện cụ thể về tự nhiên, xã hội của các địa phương thuộc chương trình và các yếu tố phong tục, tập quán, tâm lý của người dân sinh sống tại địa phương.

Nội dung của cơ chế phải được “quy trình hóa” thành các bước đi (trình tự, thủ tục), để các bên liên quan có thể dễ nhận biết, dễ nhớ, dễ tiếp cận, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Cơ chế phản hồi giải quyết khiếu nại trong công tác bảo vệ rừng ảnh 3
Bảo vệ rừng cộng đồng ở Tương Dương. Ảnh: Văn Trường

Hội nghị đã triển khai các nội dung chính như: Phạm vi nguyên tắc, phương châm áp dụng cơ chế. Một số kịch bản về thắc mắc, phản hồi khiếu nại thuộc chương trình, căn cứ xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế. Các chủ thể trực tiếp, tham gia giải quyết thắc mắc, phản hồi, khiếu nại. Các bước tiến hành và cách thức giải quyết thắc mắc, phản hồi, khiếu nại…

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chia sẻ: Vấn đề hoàn thiện cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại “Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ” sẽ được Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai sớm xuống các cấp huyện, xã để người dân, đặc biệt là người bảo vệ rừng, chủ rừng… hiểu rõ về “cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại” để thực hiện công tác bảo vệ rừng tốt hơn, đồng hành hiệu quả cùng chương trình REDD+ (chống biến đổi khí hậu).

Tăng độ che phủ rừng, giảm phát thải khí nhà kính

Tăng độ che phủ rừng, giảm phát thải khí nhà kính

(Baonghean) - Cùng với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ nguy cơ của biến đổi khí hậu. Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-PD) đang được phối hợp với ngành lâm nghiệp nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân.

Tin mới