mask

Cỗ máy trồng hàng nghìn cây non mỗi giờ

Công ty Hà Lan sản xuất loại máy có thể đánh giá chất lượng cây qua phân tích hình ảnh và trồng siêu tốc, chỉ cần một người điều khiển.
Video: Cỗ máy trồng hàng nghìn cây non mỗi giờ.

Tin mới