Cổ phần doanh nghiệp nhà nước gắn với thị trường chứng khoán

(Baonghean.vn) - Việc sắp xếp, cổ phần hóa DNNN là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó gắn cổ phần hóa với phát triển thị trường chứng khoán là một trong những cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thực hiện việc tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ. 

Yêu cầu của Chính phủ khi cổ phần hóa DNND phải gắn với thị trường chứng khoán. Anh tư liệu
Yêu cầu của Chính phủ khi cổ phần hóa DNND phải gắn với thị trường chứng khoán. Anh tư liệu

Theo Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã sắp xếp được 591 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trong đó cổ phần hóa được 499 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch số lượng, riêng 10 tháng năm 2016 đã cổ phần hóa được 48 DNNN. Đến nay đã sắp xếp được 5.950 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.460 doanh nghiệp, tính đến hết tháng 10/2016 còn 718 DNNN cần phải cổ phần hóa. Nhiệm vụ cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách hoạt động, đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Để thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 và gắn đấu giá với đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2016/TT-BTC, hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Theo đó, khi doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) qua Sở GDCK, phải đồng thời thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phần trên VSD và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Một hội nghị liên quan đền công tác cổ phần hóa DNNN tại Hà Nội
Một hội nghị liên quan đền công tác cổ phần hóa DNNN tại Hà Nội

Cùng với Thông tư số 115/2016/TT-BTC, tháng 11 vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị đinh 145/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Nghị định 145 có một số điều chỉnh để đáp ứng các quy định mới về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường CKPS, các Luật liên quan, bổ sung chế tài xử phạt về phòng, chống rửa tiền, giao dịch nội gián và giải quyết những bất cập phát sinh trong xử lý vi phạm hành chính.

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 145 là việc quy định xử phạt với hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Theo đó, hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng hạn sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Sông Hồng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới