Có quyền khiếu nại doanh nghiệp nợ BHXH

Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về các biện pháp xử lý việc người sử dụng lao động chây ì nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ khoản 1 điều 2 Luật BHXH 2014, người lao động (NLĐ) là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: a. Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dư kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu phát hiện công ty không tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì NLĐ có thể làm đơn khiếu nại gửi đến tổ chức Công đoàn cơ sở để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Nếu doanh nghiệp vẫn chây ì không tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong hạn 30 ngày thì NLĐ gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thụ lý, giải quyết theo quy định tại Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại tố cáo. 

Tin mới