mask

Con Cuông thu ngân sách lần đầu tiên đạt gần 50 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tính đến đầu tháng 11, tổng thu thuế nội địa trên địa bàn huyện Con Cuông đạt gần 50 tỷ đồng, bằng 256% dự toán pháp lệnh, 239% dự toán HĐND huyện và bằng 201% so với cùng kỳ.

Nhằm tăng nguồn thu ngân sách và chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, huyện Con Cuông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo thu thuế bằng mọi hình thức và các đối tượng nộp thuế.  

Tính đến đầu tháng 11, tổng thu thuế nội địa trên địa bàn huyện Con Cuông đạt gần 50 tỷ đồng, bằng 256% dự toán pháp lệnh, 239% dự toán HĐND huyện và bằng 201% so với cùng kỳ. Đây là mức thu ngân sách cao nhất của Con Cuông từ trước tới nay.

Trong đó có các sắc thuế vượt chỉ tiêu như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, tiền sử dụng đất đạt cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt về lĩnh vực thuế công thương nghiệp - dịch vụ - ngoài quốc doanh huyện Con Cuông có 5 xã vượt kế hoạch của tỉnh giao, đó là Bồng Khê, Yên Khê, Lục Dạ, Mậu Đức, Chi Khê. Riêng Thị trấn Con Cuông có số thu lớn đã đạt 92% dự toán pháp lệnh, xã Châu Khê đạt 98% dự toán Pháp lệnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, huyện Con Cuông tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, thực hiện tốt công tác chống thất thu và tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách trên địa bàn./.

Tin mới