mask

"Con đường dài nhất Việt Nam là từ lời nói đến việc làm"

"Có cử tri của Thái Bình đã nói với tôi rằng, chúng tôi phải chờ lâu quá, con đường dài nhất về Việt Nam không phải là từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau mà là từ lời nói đến việc làm của nhiều cấp chính quyền và công chức".

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc
Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc.

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình) đã nói như tại phiên thảo luận trước Quốc hội ngày 1/4. 

Thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2016), ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, thất nghiệp trá hình hay bán thất nghiệp đang là vấn đề lớn nhất của nền kinh tế. Tình trạng này cũng đang gây ra nhiều hệ lụy cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 

Để giải tỏa áp lực này, nền kinh tế cần phải tạo ra được hàng chục triệu chỗ làm việc mới trong thời gian 5-10 năm tới. Do vậy, ông Lộc đề nghị phải xác định nhiệm vụ tạo việc làm mới, việc làm đàng hoàng cho người dân, phải là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

Ông Lộc cũng đề nghị kế hoạch 5 năm 2016-2020 nên là kế hoạch 5 năm khởi nghiệp quốc gia, 5 năm cả nước tập trung sức phát triển doanh nghiệp.

“Một trong những nội dung quan trọng của chương trình hành động này là phải xác định thật rõ lộ trình và các chỉ tiêu định lượng phải đạt được trong cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta trong mối tương quan so sánh với các nền kinh tế khác, không phải chỉ kiểu ta so với ta, hay mẹ hát con khen hay”, ông Lộc nói.

Mặc dù ban hành nhiều chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh, song theo ông Lộc, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chưa thành công trong việc thiết lập kỷ luật thực thi trong hệ thống hành chính của mình.

Nhiều vị tư lệnh ngành và người đứng đầu một số địa phương đã không triển khai nghiêm túc chương trình hành động thực hiện cải cách thể chế theo nghị quyết của Chính phủ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được phân công theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết 19 mới có báo cáo tại phiên họp tháng 3 của Chính phủ. 18 bộ, ngành, 50 tỉnh, thành phố đã không gửi báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này trong quý I theo đúng quy định.

“Sức nóng và sự thôi thúc của công cuộc cải cách đối với nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước đã chưa ra được khỏi phòng họp của Chính phủ và khuôn viên của Văn phòng Chính phủ”.

Để khắc phục tình trạng này, ông Lộc đề nghị Chính phủ nhiệm kỳ mới trên cơ sở sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19, cập nhật và xây dựng chương trình hành động tổng thể cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho cả nhiệm kỳ 5 năm và trình ra Quốc hội.

Đây là thời điểm thích hợp để Quốc hội có thể xem xét một nghị quyết về một chương trình hành động cải cách như thế và đảm bảo tính đồng bộ, khả năng thực thi cao hơn, đồng thời tăng cường vai trò giám sát thúc đẩy cải cách thể chế của Quốc hội.

“Tôi nghĩ làm được điều này Quốc hội sẽ chung tay được với Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách, vượt qua được lực cản của các nhóm lợi ích và sự trì trệ cố hữu của một số cơ quan hành chính và sẽ tạo ra làn sóng cải cách lần thứ hai trong nền kinh tế nước ta”.

Ông Lộc chia sẻ: Có cử tri của Thái Bình đã nói với tôi rằng, chúng tôi phải chờ lâu quá, con đường dài nhất về Việt Nam không phải là từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau mà là từ lời nói đến việc làm của nhiều cấp chính quyền và công chức. 

“Cử tri kỳ vọng Quốc hội và Chính phủ khóa XIV sẽ là Quốc hội và Chính phủ của hành động để con đường dài nhất Việt Nam mãi vẫn là con đường từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau”.

Theo bizlive

Tin mới